Kickstart sai alkunsa vuonna 2007, kun Oamkin Yrityshautomo lanseerasi kaikille opintoaloille avoimen liikeideakilpailun. Alusta saakka Kickstartissa keskeistä on ollut sytyttää yrittäjyyden kipinä opiskelijoissa ja rohkaista heitä kehittämään liikeideoitansa. Kickstart on vuodesta 2007 lähtien järjestetty vuosittain, ja se on toiminut erinomaisena alustana opiskelijoille validoida liikeideansa varhaisessa vaiheessa. 

Avoimen ja turvallisen liikeideavalidoinnin alustan tarjoamisen tärkeyden vuoksi Oulun Innovaatioallianssi toi kisaan mukaan kaksi muuta oppilaitosta Oamkin lisäksi - Oulun yliopiston sekä Oulun seudun ammattiopiston syksyllä 2016, jotta kilpailua voitaisiin laajemmin tuoda esille ja hyödyntää myös muissa oppilaitoksissa. 

 

Oulun innovaatioallianssi

Oulun Innovaatioallianssin (OIA) toiminta pohjautuu organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön ja tämän vuoksi innovaatioallianssi on tuonut kolme oppilaitosta yhteen kisaamaan samassa liikeideakilpailussa, Kickstartissa. Oulun Innovaatioallianssi on Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Oamkin, Osekkin, VTT:n, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Luonnonvarakeskuksen ja Technopolis Oyj:n yhteenliittymä, joka vie Oulua maailman huipulle viidellä painopistealueella. Sen tavoitteena on Oulun vetovoimaisuutta lisäävän innovaatioekosysteemin luominen, joka tehostaa korkeaan osaamiseen pohjautuvien yritysten syntymistä, kehittymistä ja kansainvälistymistä.

 

Ketterä kaupallistaminen on yksi OIA:n viidestä ekosysteemistä. Ketterä kaupallistaminen auttaa alueen ja alueelle sijoittuvia yrityksiä kaupallistamaan liiketoimintaansa, oli se sitten palvelukonsepti, ohjelmisto tai tuote. Business Kitchen on ekosysteemin ytimessä, sen palvelut, kuten Avanto-yrittäjyysohjelma ja Demola auttavat yrittäjiä ja yrittäjiksi haluavia yrityksen eri vaiheissa.

 

www.ouluinnovationalliance.fi